Extranet

ČKS, Rychlé zprávy

16.07.2020

V online archivu České televize je k dispozici 472. díl Olympijského magazínu, kde najdete rozhovor s Annou Duškovou o konci její kariéry. 

13.07.2020

Důležité upozornění: Council ISU definitivně rozhodl, že Communication 2253 (sóla a páry - hodnoty krasobruslařských prvků) zůstává v platnosti i pro sezónu 2020/2021. Communication 2254 (sóla a páry - úrovně obtížnosti, pokyny k hodnocení úrovně předvedení) byl nahrazen novým, 2334. Jeho překlad najdete v extranetu ČKS.

13.07.2020

V sekci Informace z jednání předsednictva najdete informace z jednání, které se uskutečnilo v Praze v pátek 26. 6. 2020. 

30.06.2020

V sekci "Pravidla ČKS" najdete aktualizované soubory všech pravidel (náplně, doplňky pravidel ISU, mistrovské soutěže) pro sezónu 2020/2021. Zároveň najdete v sekci "Stanovy, řády, směrnice ČKS" mírně upravený Přestupní řád ČKS (oznamovací povinnost sportovce vůči mateřskému klubu při hostování).

6. 7. 2020: V sekci Stanovy, řády a směrnice ČKS byly publikovány aktualizované Ekonomické směrnice ČKS.

8. 7. 20: V sekci Dokumenty k Testům výkonnosti byla publikována upravená Metodika testů 1 - 4 pro sóla a testů pro kategorie sportovních dvojic a tanečních párů, včetně nové sady ukázkových videí.

Nové "Zásady pro trenéry" a "Organizační směrnice pro pohárové soutěže" budou publikovány v průběhu léta 2020 s platností od 1. 9. 2020. U Zásad pro trenéry je důvodem nutné dokončení právě probíhajících školení za stávajících pravidel, OSPS se vždy publikuje s platností od 1. 9..

22.06.2020

V sekci Pravidla ČKS najdete aktualizované Zásady pro rozhodčí a Zásady pro čelny technického panelu.

22.06.2020

Důležité upozornění: Council ISU rozhodl na zasedání 17. 6. o okamžitém zneplatnění Communicationů 2323 (Hodnoty krasobruslařských prvků) a 2324 (Hodnoty prvků, úrovně obtížnosti) původně platných pro sezónu 2020/2021 pro sólové a párové kategorie. Důvodem byla postupující pandemie Covidu-19, pomalé otevírání zimních stadionů po celém světě a také negativní zpětná vazba od členských federací ISU. Po tomto rozhodnutí tedy zůstávají nadále v platnosti Communicationy 2253 a 2254 ze sezóny 2019/2020, které jsem znovu vrátil do sekce Pravidla ISU (a jejich české překlady do extranetu ČKS). Council ISU a příslušná technická komise momentálně zjišťují, zda bude nutné provést úpravy těchto Com. ISU pro novou sezónu. Pokud k tomu dojde, budeme Vás neprodleně informovat a v nejbližší možné době zajistíme i českých překlad těchto případných úprav.

Karel Oubrecht

27.05.2020

V sekci Pravidla ISU postupně uveřejňujeme Communicationy ISU platné pro sezónu 2020/2021 a v extranetu pak jejich české překlady.

25.05.2020

STK - ČKS vyhlašuje Výběrové řízení na pořadatele MČR Sb a PČR Sb pro rok 2021. Dokumenty najdete zde

30.04.2020

V sekci Informace z jednání předsednictva najdete informace z jednání, které se uskutečnilo on-line formou ve čtvrtek 23. 4. 2020. 

29.04.2020

V dokumentech byl zveřejněn Kalendář soutěží Českého poháru pro sezónu 2020/2021 a Kalendář Poháru ČKS pro sezónu 2020/2021

29.04.2020

STK - ČKS vyhlašuje Výběrové řízení na pořadatele Mistrovských soutěží pro rok 2021. Dokumenty najdete zde 

29.04.2020

V rámci Studia ČT Sport, kde se probírají aktuální sportovní témata se zajímavými hosty proběhnou dnes od 12:30 rozhovory na téma příprava krasobruslařů v době koronaviru

Termín: 29.4. 2020 ČT Sport ve 12:30

Účastníci : Stanislav Židek (předseda ČKS), Kateřina Kamberská (členka Trenérsko-metodické komise ČKS), Tomáš Verner (vedoucí sekce krasobruslení Vysokoškolského sportovního centra Victoria MŠMT)

A po skype i sportovci: Michal Březina a sourozenci Taschlerovi.

29.04.2020

Na Youtube kanále Českého olympijského týmu najdete mezi aktuálními videi i jedno s krasobruslařskou tématikou: pět nejlepších krasobruslařů historie v kategorii mužů. Klikněte zde.

20.04.2020

V sekci Informace TMK najdete dopis předsedkyně TMK ze dne 20. 4. o vývoji současné situace, jednáních s Národní sportovní agenturou a s odkazy na cvičení na suchu, včetně nové série cvičení s významnými světovými krasobruslaři současnosti i minulosti (a tím současnými trenéry).

01.04.2020

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ (PŘESUNU) PLÁNOVANÝCH AKCÍ

S odvoláním na stále přetrvávající nouzový stav vyhlášený Vládou ČR a predikcí jeho dalšího prodloužení, RUŠÍ SE plánované výcvikové tábory členů PRTM, PPRTM, SCM a VSC, které se měly konat v Ostravě od 18.4. a následně od 25.4. 2020 za účastí Michala Březiny a trenéra Rafaela Arutyunyana.

Jelikož jsme s oběma stále v kontaktu a situace i v oblasti cestování mezi státy, resp. kontinenty, není krátkodobou otázkou, nelze nyní určit ani předběžný případný náhradní termín. Pro případ konání těchto akcí v náhradním termínu budete v čas s pozvánkami informováni. Bude záležet rovněž, jak rozhodnou představitelé ISU o možném zahájení závodů z kalendáře ISU.

 

Současně se ruší v plánovaném termínu (17. – 19. 4. 2020) Školení trenérů III. třídy, Lic. C v OSTRAVAR ARÉNĚ. I u této akce bude náhradní termín záležet na možnostech, které poskytne postupné rozvolňování momentální situace.

 

Původně plánované náhradní zkoušky Trenérů II. třídy, Licence B v Ostravě ve dnech 24. ev. 25. 4. 2020 se rovněž ruší. Náhradní termín bude sdělen v dostatečném předstihu.

 

Ing. Stanislav Židek, předseda ČKS

31.03.2020

Dne 30. 3. 2020 oslavil významné životní jubileum náš reprezentant Michal Březina.

Jménem Českého krasobruslařského svazu a celého krasobruslařského hnutí mu i touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a mnoho úspěchů do dalších sportovních let.


Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací