Extranet

ČKS, Rychlé zprávy

21.09.2020

Dne 18. 9. 2020 vydala hlavní hygienička ČR metodický pokyn a pravidla pro konání sportovních soutěží, které připravila Národní sportovní agentura (NSA) ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a jsou určena k zajištění řádného průběhu sportovních soutěží i v této těžké epidemiologické situaci.

Metodický pokyn a s ním spojené dokumenty najdete zde.

19.09.2020

Organizátoři Testů výkonnosti v Mostě oznamůjí, že testy č.7 a č.8 a testy Tanečních párů a sportovních dvojic proběhnou v sobotu od 18,00 hod. 

15.09.2020

V sekci "Dokumenty - Testy výkonnosti" najdete aktualizovanou Organizační směrnici testů a doplněný dokument Metodiky testů.

31.08.2020

V sekci Stanovy, řády a směrnice ČKS najdete Organizační směrnici pro pořádání pohárových soutěží ČKS aktualizovanou pro sezónu 2020/2021.

27.08.2020

Přenos z prověrek výkonnosti najdete v průběhu soutěžních jízd na YouTube kanále ČKS.

Výsledky budou průběžně publikovány zde.

16.07.2020

V online archivu České televize je k dispozici 472. díl Olympijského magazínu, kde najdete rozhovor s Annou Duškovou o konci její kariéry. 

13.07.2020

Důležité upozornění: Council ISU definitivně rozhodl, že Communication 2253 (sóla a páry - hodnoty krasobruslařských prvků) zůstává v platnosti i pro sezónu 2020/2021. Communication 2254 (sóla a páry - úrovně obtížnosti, pokyny k hodnocení úrovně předvedení) byl nahrazen novým, 2334. Jeho překlad najdete v extranetu ČKS.

13.07.2020

V sekci Informace z jednání předsednictva najdete informace z jednání, které se uskutečnilo v Praze v pátek 26. 6. 2020. 

30.06.2020

V sekci "Pravidla ČKS" najdete aktualizované soubory všech pravidel (náplně, doplňky pravidel ISU, mistrovské soutěže) pro sezónu 2020/2021. Zároveň najdete v sekci "Stanovy, řády, směrnice ČKS" mírně upravený Přestupní řád ČKS (oznamovací povinnost sportovce vůči mateřskému klubu při hostování).

6. 7. 2020: V sekci Stanovy, řády a směrnice ČKS byly publikovány aktualizované Ekonomické směrnice ČKS.

8. 7. 20: V sekci Dokumenty k Testům výkonnosti byla publikována upravená Metodika testů 1 - 4 pro sóla a testů pro kategorie sportovních dvojic a tanečních párů, včetně nové sady ukázkových videí.

Nové "Zásady pro trenéry" a "Organizační směrnice pro pohárové soutěže" budou publikovány v průběhu léta 2020 s platností od 1. 9. 2020. U Zásad pro trenéry je důvodem nutné dokončení právě probíhajících školení za stávajících pravidel, OSPS se vždy publikuje s platností od 1. 9..

22.06.2020

V sekci Pravidla ČKS najdete aktualizované Zásady pro rozhodčí a Zásady pro čelny technického panelu.

22.06.2020

Důležité upozornění: Council ISU rozhodl na zasedání 17. 6. o okamžitém zneplatnění Communicationů 2323 (Hodnoty krasobruslařských prvků) a 2324 (Hodnoty prvků, úrovně obtížnosti) původně platných pro sezónu 2020/2021 pro sólové a párové kategorie. Důvodem byla postupující pandemie Covidu-19, pomalé otevírání zimních stadionů po celém světě a také negativní zpětná vazba od členských federací ISU. Po tomto rozhodnutí tedy zůstávají nadále v platnosti Communicationy 2253 a 2254 ze sezóny 2019/2020, které jsem znovu vrátil do sekce Pravidla ISU (a jejich české překlady do extranetu ČKS). Council ISU a příslušná technická komise momentálně zjišťují, zda bude nutné provést úpravy těchto Com. ISU pro novou sezónu. Pokud k tomu dojde, budeme Vás neprodleně informovat a v nejbližší možné době zajistíme i českých překlad těchto případných úprav.

Karel Oubrecht

27.05.2020

V sekci Pravidla ISU postupně uveřejňujeme Communicationy ISU platné pro sezónu 2020/2021 a v extranetu pak jejich české překlady.

25.05.2020

STK - ČKS vyhlašuje Výběrové řízení na pořadatele MČR Sb a PČR Sb pro rok 2021. Dokumenty najdete zde

30.04.2020

V sekci Informace z jednání předsednictva najdete informace z jednání, které se uskutečnilo on-line formou ve čtvrtek 23. 4. 2020. 

29.04.2020

V dokumentech byl zveřejněn Kalendář soutěží Českého poháru pro sezónu 2020/2021 a Kalendář Poháru ČKS pro sezónu 2020/2021

29.04.2020

STK - ČKS vyhlašuje Výběrové řízení na pořadatele Mistrovských soutěží pro rok 2021. Dokumenty najdete zde 


Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací