Extranet

ČKS, Rychlé zprávy

21.09.2020

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2021.  Více informací najdete zde.

Podle Výzvy je možné podávat žádosti do 9. 11. 2020.

 

21.09.2020

Dne 18. 9. 2020 vydala hlavní hygienička ČR metodický pokyn a pravidla pro konání sportovních soutěží, které připravila Národní sportovní agentura (NSA) ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a jsou určena k zajištění řádného průběhu sportovních soutěží i v této těžké epidemiologické situaci.

Metodický pokyn a s ním spojené dokumenty najdete zde.

19.09.2020

Organizátoři Testů výkonnosti v Mostě oznamůjí, že testy č.7 a č.8 a testy Tanečních párů a sportovních dvojic proběhnou v sobotu od 18,00 hod. 

15.09.2020

V sekci "Dokumenty - Testy výkonnosti" najdete aktualizovanou Organizační směrnici testů a doplněný dokument Metodiky testů.

31.08.2020

V sekci Stanovy, řády a směrnice ČKS najdete Organizační směrnici pro pořádání pohárových soutěží ČKS aktualizovanou pro sezónu 2020/2021.

27.08.2020

Přenos z prověrek výkonnosti najdete v průběhu soutěžních jízd na YouTube kanále ČKS.

Výsledky budou průběžně publikovány zde.

16.07.2020

V online archivu České televize je k dispozici 472. díl Olympijského magazínu, kde najdete rozhovor s Annou Duškovou o konci její kariéry. 

13.07.2020

Důležité upozornění: Council ISU definitivně rozhodl, že Communication 2253 (sóla a páry - hodnoty krasobruslařských prvků) zůstává v platnosti i pro sezónu 2020/2021. Communication 2254 (sóla a páry - úrovně obtížnosti, pokyny k hodnocení úrovně předvedení) byl nahrazen novým, 2334. Jeho překlad najdete v extranetu ČKS.

13.07.2020

V sekci Informace z jednání předsednictva najdete informace z jednání, které se uskutečnilo v Praze v pátek 26. 6. 2020. 

30.06.2020

V sekci "Pravidla ČKS" najdete aktualizované soubory všech pravidel (náplně, doplňky pravidel ISU, mistrovské soutěže) pro sezónu 2020/2021. Zároveň najdete v sekci "Stanovy, řády, směrnice ČKS" mírně upravený Přestupní řád ČKS (oznamovací povinnost sportovce vůči mateřskému klubu při hostování).

6. 7. 2020: V sekci Stanovy, řády a směrnice ČKS byly publikovány aktualizované Ekonomické směrnice ČKS.

8. 7. 20: V sekci Dokumenty k Testům výkonnosti byla publikována upravená Metodika testů 1 - 4 pro sóla a testů pro kategorie sportovních dvojic a tanečních párů, včetně nové sady ukázkových videí.

Nové "Zásady pro trenéry" a "Organizační směrnice pro pohárové soutěže" budou publikovány v průběhu léta 2020 s platností od 1. 9. 2020. U Zásad pro trenéry je důvodem nutné dokončení právě probíhajících školení za stávajících pravidel, OSPS se vždy publikuje s platností od 1. 9..

22.06.2020

V sekci Pravidla ČKS najdete aktualizované Zásady pro rozhodčí a Zásady pro čelny technického panelu.

22.06.2020

Důležité upozornění: Council ISU rozhodl na zasedání 17. 6. o okamžitém zneplatnění Communicationů 2323 (Hodnoty krasobruslařských prvků) a 2324 (Hodnoty prvků, úrovně obtížnosti) původně platných pro sezónu 2020/2021 pro sólové a párové kategorie. Důvodem byla postupující pandemie Covidu-19, pomalé otevírání zimních stadionů po celém světě a také negativní zpětná vazba od členských federací ISU. Po tomto rozhodnutí tedy zůstávají nadále v platnosti Communicationy 2253 a 2254 ze sezóny 2019/2020, které jsem znovu vrátil do sekce Pravidla ISU (a jejich české překlady do extranetu ČKS). Council ISU a příslušná technická komise momentálně zjišťují, zda bude nutné provést úpravy těchto Com. ISU pro novou sezónu. Pokud k tomu dojde, budeme Vás neprodleně informovat a v nejbližší možné době zajistíme i českých překlad těchto případných úprav.

Karel Oubrecht

27.05.2020

V sekci Pravidla ISU postupně uveřejňujeme Communicationy ISU platné pro sezónu 2020/2021 a v extranetu pak jejich české překlady.

25.05.2020

STK - ČKS vyhlašuje Výběrové řízení na pořadatele MČR Sb a PČR Sb pro rok 2021. Dokumenty najdete zde

30.04.2020

V sekci Informace z jednání předsednictva najdete informace z jednání, které se uskutečnilo on-line formou ve čtvrtek 23. 4. 2020. 

29.04.2020

V dokumentech byl zveřejněn Kalendář soutěží Českého poháru pro sezónu 2020/2021 a Kalendář Poháru ČKS pro sezónu 2020/2021


Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací