Extranet

Zpráva paní předsedkyně o činnosti ČKS za uplynulé


VALNÁ HROMADA ČKS

 

Zpráva o činnosti ČKS za uplynulé období

Praha, 21. května 2005

 

 

Vážení přátelé,

 

 

dovolte, abych přednesla zprávu o činnosti Českého krasobruslařského svazu za uplynulé období, tedy od poslední valné hromady ČKS 23. 5. 2004 do 21. 5. 2005.

 

Sezóna 2004/2005 je předposledním volebním rokem současného předsednictva a jako taková se projevila i jako nejnáročnější rok v dosavadním období práce členů. Také je možné konstatovat, že minulý rok byl i rokem našich sportovních neúspěchů.

 

Vraťme se nejdříve k významným událostem uplynulého období.

Z našich nejdůležitějších domácích akcí to bylo pořádání mezinárodní soutěže Prague Cup v lednu roku 2005, a to jako důležitá prověrka před MS SSB v Praze v roce 2006, se kterou se pražští organizátoři vyrovnali opět úspěšně.

Dalšími významnými mezinárodními soutěžemi byly v listopadu 2004 – Memoriál Pavla Romana, soutěž tanečních párů, na které jsme měli oproti loňsku větší zastoupení, a Evropské kritérium, mezinárodní soutěž pro žákovské a juniorské kategorie, která byla pořádána v lednu 2005 Brně.

 

V minulém období jsme také po stránce organizační zabezpečovali na žádost ISU pořádání semináře mezinárodních rozhodčích SSB, který se konal v průběhu Prague Cupu v lednu 2005.

 

Mezi významné akce v následující sezóně, které ale již nyní připravujeme a v následujícím týdnu od 23. 5. do 26. 5. nás v Praze a Ostravě čekají inspekční návštěvy ze strany ISU, budou patřit v roce 2006 MS v synchronizovaném bruslení v Praze a Finále Junior Grand Prix v listopadu 2005 v Ostravě.

 

Z důležitých mezinárodních akcí uplynulého období je také nutné zmínit 50. kongres ISU v Haagu, který se konal od 7. do 11. 6. 2004 a kterého jsem se spolu s paní dr. Věrou Tauchmanovou zúčastnila. Informace z jednání kongresu byly podány částečně na Aktivu předsedů, ale vzhledem k závažnosti jeho jednání, dovolte, abych zopakovala dvě zásadní skutečnosti, které se našeho svazu výrazně dotýkají. Jedním ze stěžejních bodů byla prezentace nového systému hodnocení závodníků a vyhodnocení období, ve kterém probíhalo jeho ověřování na seniorských soutěžích Grand Prix. Proti návrhu ISU stál návrh systému hodnocení Austrálie a Ruska, které však při vlastní prezentaci nepřesvědčily. Konečné hlasování přineslo Austrálii 2 hlasy, Rusku 3 hlasy, 6 federací se zdrželo a zbývající federace rozhodly o zavedení nového systému hodnocení. Tento systém byl zaveden na soutěžích Junior Grand Prix, Senior Grand Prix a šampionátech s tím, že některé závody byly rozhodovány s utajenou identitou rozhodčích a některé měly identitu rozhodčích neutajenou. Dále bylo rozhodnuto, že všechny mistrovské soutěže, tedy ME, MSJ, MS a MS SSB v sezóně 2004/2005, se budou hodnotit novým systémem.

Dalším důležitým momentem kongresu bylo vystoupení hospodáře ISU, který představil rozpočet a srovnání za roky 2002, 2003, 2004 a výhled až do roku 2006. Rozpočet se od roku 2004 snížil na dvě třetiny původní částky a v minulé sezóně se důsledky projevily
např. v Prize Money závodníků (byl snížen počet závodníků, byly sníženy částky atd.).

 

Zvýšil se počet našich členů, kteří byli zapojeni mezi technické kontrolory a specialisty a následně se zúčastnili při mezinárodních soutěžích. Paní Kateřina Kamberská v uplynulé sezóně funkci technického specialisty vykonávala již druhým rokem, jejím velkým úspěchem bylo pozvání na ME (kategorie mužů). Dalším novým technickým specialistou pro kategorii tanců na ledě se stala paní Kateřina Mrázová (zúčastnila se JGP Courchevel ve Francii) a pro kategorii SSB paní Věra Paulusová, Novým a dosud jediným technickým kontrolorem se stala paní Věra Tauchmanová, která se v této funkci zúčastnila soutěže Junior Grand Prix. S ohledem na budoucí období a zájmy našeho krasobruslení jsme jménem ČKS přihlásili na ISU další naše členy. ISU vybralo pro následující semináře do různých funkcí tzv. „technického panelu“ (nové technické specialisty a kontrolory, moderátory seminářů, zadavatele dat) p. A. Kuncovou, p. J. Portovou, p. O. Žákovou, p. J. Krčmářovou,
p. V. Tauchmanovou a p. K. Kamberskou.

 

Na závěr této části bych ráda ohodnotila dobrou práci organizátorů především národních soutěží, tj. soutěží  Českého poháru, Poháru ČKS i mistrovských soutěží. Proto bych ráda poděkovala nejen organizátorům mistrovských soutěží v Ostravě, Liberci a Jihlavě za jejich práci.

 

Dovolte, abych se nyní stručně zmínila o sportovních výsledcích našich předních reprezentantů. 

Na poli naší seniorské reprezentace nás určitě letos nepotěšily výsledky téměř žádných našich reprezentantů. Velkým zklamáním pro nás bylo ukončení amatérské sportovní kariéry našich nejlepších reprezentantů sportovní dvojice Beránková – Dlabola, kteří se svým loni 5. místem na ME v Budapešti stali velkým příslibem před OH. Náš další reprezentant skupiny A Tomáš Verner byl v průběhu sezóny dlouhodobě zraněn a nezúčastnil se MČR a ani ME. Jeho nominace na MS byla podmíněna reprezentačními prověrkami, které splnil a předvedl se výborným programem. O 14 dní později Tomáš na MS jako jediný zástupce českého krasobruslení předvedl vystoupení daleko horší a nedostal se mezi 30 účastníků jedoucích krátký program. Na ME jsme tentokrát měli možnost zaslat dva muže a nominováni byli Michal Matloch a Lukáš Rakowski. Michal nepředvedl dobrý výkon a nepostoupil do finále, naopak Lukáš překvapil svým kvalitním výkonem a obsadil 21. místo. Petra Lukáčíková po loňské úspěšné sezóně a účasti na ME v Budapešti letos v Turínu  nepředvedla svůj nejúspěšnější výkon a neprobojovala se do finále. Vystoupení tanečního páru Diana Janošťáková – Jiří Procházka bylo zklamáním, ne snad svým umístěním, ale především předvedením programů s chybami.

Kvalitních výsledků jsme se dočkali až při MSJ v kanadském Kitcheneru, kde zaujaly především oba naše taneční páry, a to jednak svými kvalitními výkony, výbornými výsledky a také vzájemným soubojem. 10. místo páru Hájková – Vincour je velkým příslibem do budoucna a 11. místo páru Pachlová – Knoth bylo potvrzením jejich kvalit. Na MSJ zaujala také sportovní dvojice Zoubková – Verner, která se ve svém programu (především volné jízdě) nevyhnula chybám, ale jejich vystoupení bylo vyhodnoceno velmi pozitivně. Obsadili 13. místo. Tomáš Jamečko podal na MSJ svůj nejhorší výkon a nepostoupil do finále.
O výsledcích na MS v Moskvě jsem již hovořila.

Nesmíme opomenout další dobré výsledky na soutěžích JGP (medailové umístění získali Pachlová s Knothem v Kijevě, dvě čtvrtá místa našich TP /Pachlová – Knoth a Hájková – Vincour/).

Sezóna byla zakončena poslední soutěží na MS SSB v Göteborgu. Ani zde se nepodařilo naší mistrovské skupině Orion uhájit vynikající 10. pozice na MS 2004 a skončila 13.

 

Vzhledem k tomu, že podrobněji jste byli informováni na Aktivu předsedů klubů předsedou trenérského úseku, zmínila bych teď několik málo opatření, které na svém jednání přijalo
P ČKS s nadějí na zlepšení současného stavu:

přidělení finančních prostředků v omezené míře, přidělení finančních prostředků pro určitá časová období (do repre prověrek, do kvalifikačního závodu v Bratislavě pro soutěž ve Vídni, do kvalifikace pro OH ve Vídni, kritéria pro nominační soutěž ve Vídni a v případě úspěchu pro OH, podmínky pro nominaci na JGP – repre prověrky, výkonnostní testování).

 

V oblasti metodické pokračuje nastartovaný systém vzdělávání, který byl v rámci žádosti
o akreditaci předložen na MŠMT. V oblasti vzdělávání trenérů krasobruslení v současné době registruje ČKS za rok 2004/2005 celkem 32 nových trenérů – III.  třídy, licence C.

 

Vzhledem k novému systému hodnocení v uplynulé sezóně nebyly kromě úvodního semináře rozhodčích v Hradci Králové pořádány jiné semináře s tím, že jejich kolotoč se rozběhne pro období následující a informace již byly umístěny na webových stránkách ČKS.

 

Metodický úsek spolu s úsekem trenérským, komisí STK a komisí rozhodčích věnoval opět velkou pozornost testům výkonnosti a jejich hodnocení a na základě připomínek, které byly zaznamenány v průběhu minulé sezóny 2004/2005, upravil některé testy a organizační směrnici. O podrobnostech jste byli již informováni na Aktivu předsedů předsedou metodického úseku.

 

Komise STK se především aktivně podílela na zpracování žebříčku pohárových soutěží, přípravě materiálů a dokumentů ČKS, ve spolupráci s ekonomem byly připravovány a inovovány směrnice ČKS.

 

Všechny odborné komise včetně aktivní účasti ostatních členů předsednictva se podílely a stále ještě podílet budou na přípravě nového ročníku našich pohárových soutěží. O nutnosti zavedení nového systému hodnocení i na naše soutěže jsme mnoho diskutovali a nejdůležitější informace Vám byly předneseny již minulý měsíc. Přesto jsme i po Vašich připomínkách dospěli k závěru, že nový systém zavedeme pouze v kategoriích seniorských, juniorských a žákovských. Tento bod by podrobněji probraly dvě mé kolegyně z předsednictva v rámci diskuse.

 

Z vnitřního dění bych jen ráda zopakovala informaci z Aktivu předsedů , a to odchod pana Ing. Štěpána Matěny, který dne 31. 5. 2004 podal výpověď a P ČKS stálo před úkolem urychleně najít nového generálního sekretáře. Tuto práci nyní vykonává pan Ing. Karel Oubrecht, se kterým se jistě většinou už znáte a oficiálně a osobně Vám byl představen na Aktivu předsedů.

 

Důležitou oblastí, která má velký vliv na sportovní stránku a dění našeho svazu je pochopitelně oblast finančního zabezpečení.  Z VH 2003 vyplynul pro předsednictvo ČKS úkol hledání nových cest způsobu financování naší činnosti, z VH 2004 pak úkol založení servisní organizace ČKS formou společnosti s ručením omezeným, která by měla plnit úkoly a napomáhat ČKS především v oblasti marketingu, sportovně organizační a ekonomické a jejímž 100 % vlastníkem bude ČKS. Tento úkol byl splněn a společnost byla na podzim 2004 založena pod názvem Czech skating s. r. o.  Jednateli se stali p. Tomáš Pochop, Ing. Karel Oubrecht a p. Evžen Milčinský. Vzhledem k tomu, že povinnosti generálního sekretáře pana Oubrechta stále více zaneprazdňovaly, rozhodl se k 10. 4. 2005 vypovědět smlouvu jednoho z jednatelů společnosti. S prací společnosti Vás seznámí ve svém vystoupení pan Pochop v jednom z bodů programu našeho jednání.

 

Vážení přátelé, závěrem dovolte, abych Vám všem jménem celého P ČKS poděkovala za Vaši práci. Vzhledem k tomu, že nás čeká pořádání Finále JGP v Ostravě v listopadu 2005 a MS SSB v roce 2006 v Praze, chci nám všem popřát hodně sil a optimismu.

 

 

 

PaedDr. Stanislava Šmídová

předsedkyně ČKS

 

 

21. 5. 2005

 


přidáno 2005.05.31 00:00:00

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací