Extranet

Informace z on-line jednání KR ČKS ze dne 14. 6. 2022


Zápis ze schůze Komise rozhodčích ČKS konané dne 14.6.2022

 

Dne 14.6.2022 se uskutečnilo první jednání Komise rozhodčích ČKS, a to formou on-line prostřednictvím platformy Zoom Meeting, v čase 17:30 hod – 20:00hod.

Přítomny:

Markéta Horklová, Věra Tauchmanová, Jitka Mokrá, Lucie Murycová, Lucie Mužíková

 

Program: 1. rozdělení kompetencí členů v rámci KR

2. juniorské a seniorské prověrky

3. společný seminář pro rozhodčí a trenéry

4. školení pro rozhodčí - nové/zvýšení kvalifikace - termíny

5. školení pro členy TP

6. seminář pro rozhodčí, trenéry a členy TP SB

7. různé

 

K bodu 1. programu:

Byly dohodnuty a rozděleny kompetence členů KR: - Markéta Horklová – vedení seminářů pro rozhodčí a TP; školení rozhodčích sólových kategorií a SD a SB, nominace rozhodčích na mezinárodní soutěže a národní šampionáty, - Věra Tauchmanová - školení na seminářích pro rozhodčí sólových kategorií, SD a tanečních párů, školení na seminářích pro členy TP, školení členů TP - Jitka Mokrá – školení rozhodčích SB a členů TP SB, školení na pro rozhodčí, trenéry a členy TP SB, - Lucie Mužíková – nominace členů TP na soutěže Pohár ČKS a Český Pohár, školení členů TP sólo - Lucie Murycová - nominace vrchních rozhodčích na soutěže Pohár ČKS a Český Pohár, školení nových rozhodčích sólových kategorií a SD

 

K bodu 2. programu:

Reprezentační prověrky juniorů se budou konat 11.-13.8.2022 v Ostravě. Jako činovníci se zúčastní Věra Tauchmanová, Jitka Mokrá a Lucie Mužíková. Markéta Horklová a Lucie Murycová se omluvily z rodinných důvodů.

Reprezentační prověrky seniorů se budou konat 3.9.2022 v Ostravě.

 

K bodu 3. programu:

Společný seminář pro rozhodčí a trenéry se bude konat 3.9.2022 v Ostravě.

Seminář povede Markéta Horklová, hlavní školitel Věra Tauchmanová. Seminář bude zaměřen zejména na proškolení komponentů.

V odpoledních hodinách proběhne seminář pro členy technického panelu. Seminář povede Markéta Horklová, hlavní školitel Věra Tauchmanová. Materiály pro seminář připraví V. Tauchmanová ve spolupráci s Lucií Mužíkovou.

 

K bodu 4. programu:

KR rozhodla, že školení pro zájemce o funkci nového rozhodčího sóla a SD a pro rozhodčí na zvýšení kvalifikace sóla a SD se budou každoročně střídat. V sezoně 2022/2023 bude vyhlášeno školení pro zájemce o funkci nového rozhodčího. Školení povede Markéta Horklová, další školitelkou bude Lucie Murycová.

Strana 2

Návrh termínů pořádání školení:

- teoretická část - 17.9.2022 nebo 1.10.2022, místo konání bude upřesněno

- praktická část - při soutěži VC Brna

 

K bodu 5. programu:

KR navrhuje uspořádat školení pro nové členy technického panelu sólových kategorií v sezoně 2023/2024

 

K bodu 6. programu:

KR navrhuje termín na společný seminář pro rozhodčí, trenéry a členy TP SB na den 10.9.2022. Místo pořádání bude upřesněno. Seminář povede Markéta Horklová, školitelé Markéta Horklová a Jitka Mokrá.

 

K bodu 7. programu:

- KR navrhuje upravit pro soutěže Poháru ČKS počet činovníků takto: 3 členný technický panel a 3 členný sbor rozhodčích pro všechny kategorie.

- KR navrhuje zanést do pravidel ČKS možnost, aby v rámci konání jedné soutěže mohl TK působit jako R/VR pro jinou kategorii, avšak pouze na základě výjimky udělené předsedou KR; důvodem je zabezpečení průběhu soutěže ve výjimečných situacích, kdy se z účasti před konáním soutěže omluví člen TP nebo rozhodčí a pořadatel již nemá možnost z časových důvodů zajistit náhradu.

- KR navrhuje zrušit udělování bonusů za ponížené skoky (tedy „downgrade“ a „underrotated“) a to zejména z důvodu sjednocení s mezinárodními pravidly; neudělení srážky za pád KR navrhuje ponechat.

- KR navrhuje upravit náplně kategorií Poháru ČKS: prvek choreografická sekvence neodpovídá mezinárodním pravidlům pro choreo seqeunce, avšak hodnota tohoto prvku zůstala zachována z mezinárodních pravidel; je tedy potřeba toto upravit, a to buď snížením hodnoty pro stávající prvek nebo popis daného prvku upravit dle mezinárodních pravidel; při zachování stávajícího prvku je nutné zanést do pravidel podrobnější popis požadavků daného prvku (zejména provedení v hranách).

 

Zapsala: Markéta Horklová


přidáno 2023.02.10 08:25:39

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací