Extranet

Aktuální informace pro kluby, červen 2022


V dokumentech extranetu ČKS najdete prezentaci ekonomky z Valné hromady ČKS.

Najdete zde také soubor s částkami příspěvků na ledovou plochu pro trénink talentované mládeže, které byly přiděleny členským klubům pro rok 2022. Dohody k podpisům budou klubům zasílány ihned poté, co svaz obdrží dotaci ze strany NSA a také poté, co konkrétní klub uhradí roční členský příspěvek na účet ČKS. 

 

Také zde máme pro Vás podstatnou informaci od daňového poradce ČKS, pana Luďka Vaňkáta, k darování peněz pro Ukrajinu, kde byla přijata a podepsána prezidentem novela zákona o daní z příjmu:

Tato novela potvrzuje možnost odečíst od základu daně z příjmů fyzických či právnických osob za rok 2022 i dary na podporu Ukrajiny a např. peněžní dar poukázaný na účet ukrajinského velvyslanectví 304452700/0300 je odčitatelný bez dalšího prokazování. Zákon současně zvyšuje limit pro odpočet darů za rok 2022 (v případě hospodářského roku za zdaňovací období skončená v období od 1. března 2022 do 28. února 2023) na 30 % základu daně z příjmů fyzických či právnických osob. Do limitu pro odpočet darů se započítávají jak obvyklé charitativní, humanitární apod. dary vymezené v § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 ZDP, tak i dary související s obranou Ukrajiny:

a) za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny, pokud příjemce bezúplatného plnění splňuje podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění, nebo

b) Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění.

 Zvláštností roku 2022 bude také to, že dary si budou moci odečíst i rezidenti Ukrajiny.

 

Poslední informace se týká programu NSA Můj klub. V letošním roce začaly první kontroly čerpání prostředků z tohoto programu, jsou poměrně hloubkové a je nutno např. dokládat přesné docházky na tréninkové jednotky, pokud jsou tréninkové prostory hrazeny z tohoto programu. Totéž pak je v případě pužití prostředků na úhradů nákladů za trenéry, účast na kempech a soutěžích a podobně.

 

Kateřina Tykalová, ekonomka ČKS


přidáno 2022.06.02 16:46:32

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací