Extranet

Informace z jednání TMK 28. 1. 2021 (on-line)


Přítomni:           M. Škorničková, G. Hrázská-Žilková, K. Kamberská, V. Paulusová, V. Kopřivová, R. Březina

 

  1. Pan Březina přednesl návrh na realizaci min. 3 center krasobruslení, kde by se centralizovali talenti českého krasobruslení a top trenéři. Cílem je týmová práce. TMK souhlasila s názorem, že je potřeba sdružovat talenty a jejich trenéry v rámci konkurence, předávání si zkušeností v rámci rozvoje našeho krasobruslení. V současné době toto probíhá na úrovni společných tréninků dětí ve výběru PPRTM, PRTM, SCM a na společných výcvikových kempech. TMK požádala pana Březinu, aby více rozpracoval svůj návrh:
  • zimní stadiony, kde by centra vznikla, finanční náklady, návrh trenérů, systém výběru dětí do těchto center atd.
  1. Společné tréninky PPRTM, PRTM, SCM

Brno – po konzultaci s předsedkyní TMK v loňské sezóně se tyto tréninky výrazně posunuly k rozvoji závodníků a jejich trenérů, začala fungovat týmová práce. Doporučení – zamyslet se nad dalším vývojem, jak dál bychom to mohli rozvinout-úkol pro vedoucího DP p. Starce

Praha – zde je velký problém. Toto centrum má nejvíce členů a má jen jednu hodinu (resp. 50 minut) v určený den. Úkol pro vedoucí DP p. Kamberskou-oslovit rodiče závodníků, jestli by byli ochotni uvolňovat děti ze školy (určitý časový cyklus, oficiální omluvenka z ČKS atd.) a trenéry, za jakých okolností by byli ochotni se těchto tréninků více zúčastňovat. Předsedkyně TMK žádá, aby odpovědi rodičů a trenérů byly adresovány nejen vedoucí DP, ale i jí.

Ostrava – tady je problém v nedostatku závodníků, doporučení – vytipovávat nové talenty

  1. TMK žádá STK o vypracování metodického materiálu pro online závody pro novou sezónu. Pokud by bylo potřeba toto ještě řešit, ať jsme s předstihem připraveni. Termín : do konce června
  2. TMK žádá Předsednictvo ČKS, aby informovalo členskou základnu a TMK o svých aktivitách k uvolnění krasobruslení do „provozu“ v coronavirové době. Jaká jednání byla vyvinuta, aby se prosadila možnost otevřít zimní stadiony a tím umožnit členské základně trénovat.
  3. Předsedkyně TMK informovala o výsledku průzkumu mezi předsedy klubů ČKS a trenéry. Výsledek je přílohou tohoto zápisu.
  4. Metodické výukové materiály – zde došlo k chybě v komunikaci mezi členy TMK, Chyba bude napravena, bude ustanovena Reakční rada pro metodické materiály
  5. TMK žádá o možnost vytvoření „bubliny“ pro děti ve výběrech (PPRTM, PRTM, SCM) a uspořádání výcvikových kempů v nejbližší době. TMK doporučuje, aby se pro tyto závodníky po uvolnění pandemické situace konaly výcvikové kempy i mimo stanovený harmonogram a to v měsíci září-polovina října. Pokud toto situace dovolí – nebudou závody, budou peníze, organizační okolnosti(testování) atd.

 

V Karlových Varech 31.1. 2021       zapsala: Mgr. Monika Škorničková      

 


přidáno 2021.02.08 16:42:57

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací