Extranet

Dopis předsedy svazu, S. Židka, klubům 5.2.2021


V Praze dne 5. února 2021

 

           

Vážené předsedkyně, vážení předsedové klubů,

vážení sportovní přátelé a příznivci krasobruslení,

 

včera jsme opětovně uskutečnili online jednání předsednictva ČKS. Spolu s mými kolegy vznikl názor, že bychom se měli podělit o náš společný cíl a činnost pro další rozvoj našeho sportu, i přestože v současné době nouzového stavu a velkých restrikcí formou nařízení Vlády ČR nebo Ministerstva zdravotnictví ČR to nemáme nikdo jednoduché.

 

V minulých dnech jste někteří z Vás (předsedové klubů včetně trenérů) odpovídali na otázky, které vzešly z dotazníku TMK ČKS a měly napomoci našemu přehledu o stavech v klubech a možná částečně i o Vaší představě, v čem bychom mohli pomoci. Trochu nás mrzí, že odpověděla pouze zhruba třetina klubů, ale přesto děkujeme za názory a případné připomínky všem, kteří komunikovali.

 

Předsednictvo nemá v současné době moc možností, abychom zvrátili stávající uzavření zimních hal. Ti, co mají možnost bruslit na venkovních plochách však i tak „bojují“ s limitovanými počty sportujících, a tím i nemalých nákladů na pronájmy a ohodnocení trenérů. Snažili jsme se v závěru uplynulého roku finančně pomoci nejen Vašim klubům, ale i trenérům, a tak částečně eliminovat zvýšené náklady. Ze zkušeností předsedů klubů víme, o kolik se zvedly faktury např. v listopadu a části prosince 2020, kdy např. místo 3 běžných tréninkových skupin se muselo vytvořit 5 skupin s menším počtem sportovců atd.

 

Již dnes očekáváme, že dojde k avizovanému snížení dotací pro rok 2021 nejen u našeho svazu, ale opět předsedové klubů ví, že dle informací poskytovatelů dotací, dojde ke snížení v průměru o 20 %. Bez ohledu na to, však musíme řídit svaz a Vy byste měli pracovat v klubech dále s cílem přinejmenším udržet stávající kvalitu přípravy sportovců a činnosti jako takové. Určitě se nám to podaří, neboť hledat prostředek a formu je naším denním chlebem.

 

Stávající možnost k trénování je opravdu tristní a jsme rádi, že naši reprezentanti se mohou připravit na blížící se mistrovství světa ve Stockholmu (Švédsko), jednu z mála vrcholných soutěží ISU, která nebyla zrušena.

Částečně se snažíme napomoci alespoň 3x týdně online cvičeními pro sportovce ČKS. Dle informací kluby zajišťují téměř denně rovněž online cvičení s různým zaměřením, což je dobře a za to patří klubům poděkování.

 

Na druhou stranu, jsme někdy v současné nepříznivé situaci konfrontováni a upozorňováni, že navzdory platným opatřením některé mladší kategorie provozují svou tréninkovou činnost bez příslušných smluv a povolení. Pokud se jedná pouze o čistě účelovou „profesionalizaci“, zejména kategorií mládeže pod 15 let, nemůžeme jako svaz s tímto souhlasit a nepodporujeme ji. Máme zájem na tom, aby aktuálně platná vládní nařízení byla plně respektována.

Nejsme však orgánem, který by měl vykonávat dozor nad dodržováním nařízení.

 

Současně Vás chceme informovat, že svaz vedl již od konce října jednání s Národní sportovní agenturou. Podařilo se zajistit tréninkové podmínky jak pro reprezentaci, tak i pro členy SCM

ve věku 15+, a to na zimním stadionu v Příbrami. Druhým projektem, který jsme NSA v listopadu předložili a se kterým opět NSA souhlasila a zároveň doporučila Ministerstvu zdravotnictví ČR k možné realizaci, byl projekt tzv. „Bubliny“ v Kravařích pro přípravu sportovců směrem k Mezinárodnímu mistrovství ČR v Cieszynie (Polsko). Jednalo se o členy nejen SCM, ale i mladších kategorií PRTM. Bohužel jsme z MZ ČR nedostali žádnou odpověď.

V průběhu ledna, konkrétně 27.1.2021, jste mohli zaregistrovat v celostátním tisku výrazný článek zpracovaný naší PR skupinou „Krasobruslařský svaz i trenéři chtějí děti vrátit na led“ s vyjádřením vedení svazu (pana místopředsedy) a některých trenérů.

 

I přes žádnou reakci Ministerstva zdravotnictví ČR jsme se nenechali odradit a po dalším osobním jednání předsedy svazu s NSA, jsme vypracovali další projekt. Jde o umožnění přípravy sportovců seniorské, juniorské, ale i mládežnické kategorie v rámci regionů Čechy a Morava v místech, ve kterých fungují SCM ČKS. Po sondáži možností půjde o Prahu (zatím HASA) pro Čechy a o Ostravu (Multifunkční areál ZS Poruba) pro Moravu, kde je vždy ledová plocha, hotel, stravování atd. Půjde o přípravu směřovanou k mezinárodním závodům, které jsou zatím v kalendáři a mohou se v rámci ISU konat. Mělo by jít opět o „Bubliny“ za přísných hygienických opatření včetně testování všech účastníků, a to v časovém horizontu 4 prodloužených víkendů za sebou v období 18. 2. – 14. 3. 2021, abychom významně nenarušili školní nebo studijní povinnosti sportovců. K tomu můžeme konstatovat, že vedení NSA nám vyšlo opět vstříc a pan předseda naši žádost dnes podepsal a doporučil MZ ČR udělení výjimky v souladu s naší žádostí.

 

Máme za to, že současná situace jednoznačně dopadá na nás všechny a některá vyjádření příslušných politiků nebo zodpovědných činitelů vlády nás nemotivují a již vůbec nepřipravují na „světlo na konci temného tunelu“.

 

Přesto bychom byli rádi, abyste věřili, že naším cílem (stejně jako i určitě Vaším) je vrátit všechny naše sportovce a trenéry na led v rámci běžného režimu. To však opravdu, bohužel, nezávisí na našich rozhodnutích.

 

Přes veškeré výše uvedené skutečnosti jsme však daleko od upadnutí do pesimismu. Naopak se stále snažíme nacházet světlejší momenty v této nepříznivé době a s optimismem se připravit na nastávající sezónu 2021/22 a zároveň vytvořit podmínky pro další rozvoj našeho krásného sportu.

                       

 S pozdravem

 

 

Ing. Stanislav Židek                                                   Evžen Milčinský

předseda ČKS                                                          místopředseda ČKS


přidáno 2021.02.08 16:41:20

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací