Extranet

Akční nasazení členů P ČKS v období nouzového stavu


Není dne, aby se neřešila v rámci celé ČR otázka pandemie Covid 19. Vydaná opatření Vlády ČR a MZd ČR nejenom sport jako celek, ale především republiku ochromila významně. Žáci a studenti se učí distančně, sportoviště jsou uzavřena a pouze malé světýlko na konci tunelu se snad jeví jak částečným snížením pozitivně testovaných, tak nenaplněním nehrozivějších scénářů v nemocnicích.

Ano, náš sport potřebuje zimní stadiony. Řada z nich rozpustila ledové plochy, což je z ekonomického hlediska určitě pochopitelné, některé čekaly a začaly fungovat, ale pouze pro profesionální sportovce. V našem případě jsme samozřejmě velmi rádi, že díky vedení Victorie, VSC MŠMT Praha jsou od pondělka 9. 11. na ledě i jejich členové, splňující náročné hygienicko-epidemiologické podmínky. Mimo tyto sportovce, se snažíme zajistit možnost trénování i pro další reprezentanty, členy SCM nad 15 let, kteří se snad při splnění podobných podmínek dostanou na led již od této středy, pokud se jim nepodařilo vycestovat na tréninkové stáže do zahraničí, kde není sport v takové míře omezen jako v ČR.

Současně probíhají jednání s Národní sportovní agenturou ve věci doporučení schválení pro MZd ČR výjimky pro vytvoření tzv. Bubliny, kde by mohli, opět za splnění náročných hygienických podmínek a testování před vstupem do ní, trénovat další vybraní sportovci.

Předsednictvo svazu se snažilo a snaží stále intenzivně řešit nejen situaci našich reprezentantů, bruslařů v systému SCM a PRTM ale rovněž jednotlivých klubů. Většina z nás jsou rovněž představitelé klubů a cítíme dopady denně a na každém kroku.

Před prodloužením nouzového stavu jsme měli připraveny mimořádné varianty plánů soutěží tak, aby se podařilo stihnout závodit v širším měřítku s možností naplňování kritérií pro start na MČR v jednotlivých kategoriích. Bohužel, první varianta padla prodloužením nouzového stavu a byli jsme nuceni zrušit řadu dalších soutěží ČP a Poháru ČKS.

S cílem pomoci klubům, sportovcům a trenérům se předsednictvo svazu rozhodlo:

  1. Klubům poskytnout příspěvek na zvýšené náklady na činnost v době koronavirových opatření paušálně na 1 členský klub (tj. klub přijatý VH) navýšený o 300 Kč za každého sportovce do 18 let věku (ročník narození 2002 a mladší), trenéra a rozhodčího, kteří jsou registrováni v novém registračním systému ČKS k datu 5. 11.2020. Rozhodčí a trenéři musí být zároveň uvedeni k 5. 11. 2020 v platných seznamech rozhodčích, resp. trenérů, pro současnou sezónu (zároveň dojde k odečtení duplicit trenér – rozhodčí, trenér - sportovec).
  2. Klubům, kterým budou (nebo na jaře byly) P ČKS zrušeny soutěže ČKS (mistrovství republiky, Český pohár, Pohár ČKS, mezinárodní soutěže z kalendáře ISU) poskytnout příspěvek na úhradu nákladů, které klubu vznikly při přípravě těchto soutěží, ve výši 10 000 Kč pro každou soutěž Poháru ČKS a 20 000 Kč pro každou ostatní jmenovanou soutěž.
  3. O další podpoře klubům, které se i v době koronavirových omezení staraly o tréninkové zabezpečení reprezentantů a členů talentových programů ČKS.
  4. O přímé podpoře pro členy PRTM/PPRTM na základě příslušné smlouvy
  5. O smlouvách pro trenéry SCM, PRTM s příslušným finančním ohodnocením, a to formou FA pro OSVČ, tak i formou Dohod o PP

 

Výše uvedené snad alespoň částečně zaplní mezeru v trénování a rovněž umožní klubům alespoň částečně finančně řešit svou činnost.

V rámci koronavirové krize věří předsednictvo svazu, že kluby nahrazují v možné míře online tréninky přípravu svých závodníků na suchu.

I v této oblasti se snažíme „celoplošně“ zajistit pohybovou klasickou přípravu (na webu svazu je link s možností připojení – dosud čtvrtky).

Od tohoto týdne se počítá s moderním tancem (pondělky) nebo posilovacím cvičením, jógou a kompenzačními cvičeními (úterky).

 

Závěrem chci popřát pevné zdraví, ale rovněž velkou trpělivost a odhodlání při překonávání současné nemilé situace.

 

Za členy P ČKS:

 

Ing. Stanislav Židek, předseda

 


přidáno 2020.11.16 14:53:11

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací