Extranet

Informace z jednání TMK 13. 12. 2019, Ostrava


                                           Zápis z TMK 13.12. 2019 – Ostrava

Přítomni : M. Škorničková, J. Charyparová, V. Kopřivová

Omluveni: K. Kamberská.,J. Koudelka, G. Hrázská- Žilková

 

TMK probíhala na etapy a po emailech.

1. Nominace na ME – navržena a následně schválena i P ČKS.

2. Setkání vedoucího VSC T. Vernera s předsedkyní TMK M. Škorničkovou za přítomnosti paní V. Kopřivové

Setkání bylo v návaznosti na jednání na P ČKS o spolupráci VSC s ČKS. Obě strany se víceméně shodly a domluvily na spolupráci – viz zápis P ČKS. Jediným bodem neshody bylo vedení evidence tréninkového procesu. T. Verner vidí důvod současné složité situace českého krasobruslení v nevedení tréninkových deníků sportovce, s čímž předsedkyně TMK zásadně nesouhlasí.  Nakonec se obě strany shodly na tom, že až bude vypracován jednotný program na tuto evidenci (tvoří ho VSC) – předsedkyně TMK požádá trenéry SCM o jeho respektování. Předsedkyně TMK znovu požádala vedoucího VSC o profesionální jednání při přechodu závodníka z SCM do VSC, tzn. nejednat se závodníky bez vědomí předsedkyně TMK a P ČKS

 

3. Jednání zástupců VSC a předsedkyně TMK s panem R. Březinou, zodpovědným trenérem Elišky Březinové, o přestupu Elišky z SCM, det.prac. Brno do VSC MŠMT Praha. Vedoucí VSC sdělil podmínky pro možnost přijetí Elišky do VSC. Nejdůležitější podmínkou je respektování toho, že Eliška může trénovat v Brně. Vše ostatní bude upřesněno ve smlouvě mezi VSC MŠMT Praha a závodnicí Eliškou Březinovou.

 

Hodnocení schůzky z pohledu členů VSC Praha:

1/ Na schůzku nepřinesl trenér Březina žádné požadované podklady z dosavadního tréninkového procesu závodnice .Bohužel ani vyhodnocení 1.části závodního období sezóny 2019/2020. Dosavadní výsledky a výkonnost na mezinárodních soutěžích byla nedostatečná.

2/ Nejzávažnější situace nastala, když jsme požádali o předložení tréninkového plánu pro přípravu na ME. Na tuto otázku zodpovědný trenér p.Březina neznal odpověď ani ve smyslu ,kde a jak bude příprava probíhat a hlavně s kým a kdo tréninkový proces povede. Nakonec ani v konci jednání nebyl schopen sdělit celkovou představu přípravy závodnice.

3/ Proč k jednání, jak bylo domluveno, se nedostavila závodnice Březinová, nám nebylo sděleno.

4/ Z jednání jsem vyrozuměla, že závodnice nemá zájem být zařazena do VSC. Tato závodnice se doposud nevyjádřila a rovněž zcela nereagovala na dané požadavky nezbytné pro zařazení do VSC Praha. Přejezd do Brna na páteční dny studia a zpět do Prahy na trénink vzhledem ke vzdálenostem není problémem.

5/Chci připomenout, že závodnice Eliška Březinová byla na základě výsledků z předcházející sezony doporučena TMK a ČKS na olympijské stipendium. Zcela jasně i tato finanční pomoc pro závodnici bude mít nějaké podmínky. Když nic jiného, tak alespoň plán a kontrolu přípravy.

Z pohledu vedoucí SCM:

Hodnocení tréninkového plánu 1. části závodního období bylo pro SCM požadováno až po 31.12. 2019. Ani v nejmenším nebylo zodpovědným trenérem E. Březinové naznačeno, že by Eliška nechtěla být zařazena do VSC. Je pravdou, že pan Březina na jednání nepřinesl žádné materiály písemně, ale věděl (je pravda, že jen rámcově), co, kdy a kde Eliška bude dělat. Zástupci VSC s tím nesouhlasili.

 

4. Návrh na přijetí – vyloučení SCM:

Eliška Březinová přestupuje z SCM Brno do VSC Praha – důvod – věk.

TMK prostřednictvím sekretariátu ČKS rozešle zodpovědným trenérům závodníků SCM dopis, kde budou tito trenéři upozorněni na výstrahu o setrvání v SCM z důvodu závodníkovy výkonnosti, resp. nevýkonnosti

5. TMK rozešle prostřednictvím sekretariátu ČKS dopis trenérům PPRTM, PRTM o výkonnostních požadavcích. Tyto budou kontrolovány v předem daném termínu.

6. Na základě návštěvy předsedkyně TMK na společných tréninkách PPRTM, PRTM a SCM v SCM Praha a v SCM Brno (SCM Ostrava nedodalo termín) bylo doporučeno, aby jeden ze společných tréninků byl kontrolní – předvedení volné jízdy, krátkého programu, předem určených prvků – v kompetenci vedoucího detašovaného pracoviště SCM

Termín kontrolního tréninku pro SCM Praha : pro žákovské kategorie (PPRTM, PRTM)

11.2. 2020 

Termín kontrolního tréninku pro SCM Praha : juniorské kategorie (SCM)

10.3. 2020

 

7. TMK požádalo vedoucího PRTM  (E. Milčinský) o návrh inovace koncepce VT PRTM

8. Termíny VT PPRTM, PRTM, SCM, projekt Rafael:  18. 4. - 22.4. 2020

    VT projekt Rafael :                                        25.4.  – 2.5. 2020

TMK upozorňuje členy projektu Rafael, že podmínkou účasti s finančním přispěním ČKS je splnění kritérií projektu Rafael . Pokud závodník kritéria nesplní, bude z projektu vyřazen a účast na VT bude možná jen s finančním přispěním závodníka. Do projektu Rafael se závodník může vrátit po reprezentačních prověrkách (14.-15.8. 2020), kdy prokáže odpovídající sportovní úroveň.

9. TMK uděluje TP sourozenců Taschlerových z finanční rezervy odměnu 10.000Kč za sportovní výsledky v první polovině sezóny 2019-20

10. TMK navrhlo finanční koeficienty pro členy SCM pro 1.polovinu 2020. Bude předloženo P ČKS ke schválení na nejbližším jednání.

 

Zapsala: Mgr. Monika Škorničková                                                     1.1. 2020            


přidáno 2020.01.27 14:04:11

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací