Extranet

Dary / dotace pro kluby 2017, financování českého sportu


Vážení předsedové klubů,

 

Rozdělení prostředků, které ČKS obdržel z daru Českého olympijského výboru z tzv. odvodů z loterií, najdete v přiložené tabulce.

Informace ohledně daru z hlediska daně z příjmu:
Řeší §19b zak.č.586/92Sb.
Jedná se o osvobozený bezúplatný příjem jen v případě, že je přiznán. Tzn. uvést na ř.109 Přiznání k dani z příjmu PO.

 

Řešením situace klubů, které v průběhu sezóny 2016/2017 neplnily povinnosti dané stanovami ČKS / porušily směrnice ČKS a po snížení dotace se dostaly do záporných hodnot, se bude zabývat předsednictvo ČKS na nejbližším jednání.

Ostatním klubům budou darovací smlouvy zaslány do konce června. Poté,co budou tyto smlouvy podepsány statutárními orgány klubu a zaslány zpět na adresu ČKS, dojde k úhradě dané částky.
 

 

Vzhledem k tomu, že se svazy sdružené v ČUS a ČOV rozhodly po náležitém zvážení celé situace nereagovat na nově vypsanou výzvu k podávání žádostí o dotace z Programu V MŠMT, nepodal žádost ani Český krasobruslařský svaz. Podle současně stanovených podmínek není ČKS schopen dotace náležitě čerpat a statutární zástupci svazu by mohli být následně obviněni za pochybení při čerpání státních dotací. Navíc je přislíbeno další jednání mezi představiteli MŠMT a zástupci sportovního prostředí a vypsání druhého kola výzvy, ve kterém již budou začleněny připomínky sportovních svazů. Více informací si můžete přečíst v tiskové zprávě Českého olympijského výboru.

 

Smlouvy na poskytnutí prostředků z programu V MŠMT budou tedy rozesílány až po vyjasnění situace ohledně dotací MŠMT z programu V, protože ČKS v současné době ještě nedisponuje žádnými finančními prostředky na pokrytí nákladů na provoz svazu a základní sportovní činnost v roce 2017. Všechny náklady zatím ČKS hradí z vlastních zdrojů!


Rozdělení prostředků z programu V MŠMT mezi členské kluby ČKS, které se aktivně podílely na organizaci soutěží hodnocených v ISU SH, najdete v přiloženém dokumentu.
Při vyúčtování budou kluby postupovat dle instrukcí specifikovaných v zaslaných smlouvách.

 

Děkujeme za pochopení,

 

Věra Tauchmanová,  předsedkyně                              Taťána Zoubková, ekonomka                          Karel Oubrecht, generální sekretář


přidáno 2017.06.16 10:41:13

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací