Extranet

Školení pro nové zájemce o funkci technického specialisty/kontrolora SB


<p>Toto &scaron;kolen&iacute; se uskutečn&iacute; jako souč&aacute;st semin&aacute;ře SSB.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Term&iacute;n:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15. 10. 2016&nbsp;</p> <p><strong>M&iacute;sto kon&aacute;n&iacute;: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong>Jihlava</p> <p><strong>Term&iacute;n přihl&aacute;&scaron;ek:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; do 5. 10. 2016</p> <p><strong>Cena:&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;300,- Kč</p> <p><strong>Platba:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bezhotovostn&iacute; převod na &uacute;čet ČKS do 7. 10. 2016</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;č&iacute;slo &uacute;čtu: 154&nbsp;971&nbsp;520/0600</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VS: datum narozen&iacute; ve tvaru ddmmrr</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;do pozn&aacute;mky: př&iacute;jmen&iacute; a jm&eacute;no &ndash; semin&aacute;ř SB</p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p>Přihl&aacute;&scaron;ky pos&iacute;lejte na sekretari&aacute;t ČKS na e-mailovou adresu:&nbsp;<a href="mailto:sekretariat@czechskating.org">sekretariat@czechskating.org</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Do přihl&aacute;&scaron;ky uveďte n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute; &uacute;daje:</p> <ul> <li> <p>jm&eacute;no a př&iacute;jmen&iacute;</p> </li> <li> <p>datum narozen&iacute;</p> </li> <li> <p>adresa bydli&scaron;tě</p> </li> <li> <p>e-mailov&aacute; adresa</p> </li> <li> <p>telefonn&iacute; spojen&iacute;</p> </li> <li> <p>klubov&aacute; př&iacute;slu&scaron;nost&nbsp;</p> </li> <li>funkci (tren&eacute;r, rozhodč&iacute;, technick&yacute; specialista)</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Program semin&aacute;ře a časov&yacute; harmonogram&nbsp;bude zasl&aacute;n přihl&aacute;&scaron;en&yacute;m z&aacute;jemcům na emailov&eacute; adresy.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mgr. Mark&eacute;ta Horklov&aacute;</p> <p>předsedkyně KR</p>
přidáno 2016.09.06 11:14:26

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací