Extranet

Metodika vyúčtování - Program 5 MŠMT za rok 2015


Metodika k vyúčtování čerpané dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu za rok 2015 - Program V. – Organizace sportu

1. Do 10.1.2016 – zaslat elektronicky – na emailovou adresu – cks@czechskating.org:
• vyplněný formulář „Přehled nákladů“ – excelová tabulka - obdrželi jste emailem se Smlouvou o poskytnutí neinv. dotace…
• naskenované originály prvotních účetních dokladů (faktury, účty)
- označené textem a číslem rozhodnutí:
"Neinvestiční dotace MŠMT
rozhodnutí č. 502015_5_024_A"

2. Do 15.1.2016 – zaslat poštou na adresu ČKS: Václavské nám. 9, Praha 1, 110 00:
• vyplněný formulář „Přehled nákladů“ – excelová tabulka – originál, podepsaný statutárním zástupcem/statutárními zástupci klubu, razítko klubu
• stručný komentář k využití poskytnuté dotace
• výkaz zisků a ztrát + rozvaha - předběžné účetní sestavy, kde bude promítnuto čerpání poskytnuté dotace
• soupis jmenovitých údajů o mzdových nákladech – excelová tabulka
 pouze v případě, že jste použili čerpání z dotace na mzdové náklady


Podrobnější informace jsou součástí Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu na rok 2015 – Program č. V – Organizace sportu – bod č. V. – Účetnictví a vyúčtování.
přidáno 2015.12.02 00:00:00

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací