Extranet

Metodika vyúčtování - Program 4 MŠMT za rok 2015


Metodika k vyúčtování čerpané dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu za rok 2015 - Program IV. – Provoz a údržba sportovních zařízení


1. Do 10.1.2016 – zaslat elektronicky – na emailovou adresu – cks@czechskating.org:
• vyplněný formulář „Přehled nákladů“ – excelová tabulka - obdrželi jste emailem se Smlouvou o poskytnutí neinv. dotace…
• naskenované originály prvotních účetních dokladů (faktury, účty)
- označené textem a číslem rozhodnutí:
"Neinvestiční dotace MŠMT
rozhodnutí č. 502015_4_014_A"

2. Do 15.1.2016 – zaslat poštou na adresu ČKS: Václavské nám. 9, Praha 1, 110 00:
• vyplněný formulář „Přehled nákladů“ – excelová tabulka – originál, podepsaný statutárním zástupcem/statutárními zástupci klubu, razítko klubu
• stručný komentář k využití poskytnuté dotace • výkaz zisků a ztrát + rozvaha - předběžné účetní sestavy, kde bude promítnuto čerpání poskytnuté dotace


Podrobnější informace jsou součástí Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu na rok 2015 – Program č. IV – Provoz a údržba sportovních zařízení – bod č. V. – Účetnictví a vyúčtování.
přidáno 2015.12.01 00:00:00

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací