Extranet

Organizace soutěží v sezóně 2012/2013


KRITÉRIA PRO VÝBĚR MÍST KONÁNÍ POHÁROVÝCH SOUTĚŽÍ

- termíny pro pořádáni soutěží ČKS, které budou hodnoceny ISU SH, jsou oznamovány formou přílohy k Organizační směrnici pohárových soutěží - Kalendář soutěží.

- příloha uvede termíny soutěží a kategorie hodnocené ISU SH v daném termínu.

- uzávěrka termínů přihlášek pro pořádání soutěží Českého poháru a pohárů ČKS (A,B,C) je vázána na termín rozlosováni Extraligy hokeje pro příslušnou soutěžní sezónu. Za rozhodný termín pro podání přihlášky je považován 5. den po provedení rozlosovaní Extraligy hokeje.

- v jeden víkend je možno organizovat max. jednu soutěž hodnocenou ISU SH, max. 2 soutěže hodnocené systémem OBO.

- náklady na obsluhu ISU SH na soutěži jsou plně v režii pořadatele soutěže. ČKS hradí pouze cestovní náklady.KRITÉRIA PRO VÝBĚR POŘADATELE SOUTĚŽÍ HODNOCENÉHO ISU SH:

- ten žadatel, který neorganizoval soutěž hodnocenou ISU SH v předchozí soutěžní sezóně bude upřednostněn před žadatelem, který organizoval soutěž hodnocenou ISU SH v předchozí sezoně.

- nastane-li kolize žádostí pro uspořádání soutěže hodnocené ISU SH (tj. dva a více žadatelů požádá o přidělení závodu ve stejný termín), bude přidělení termínu jednotlivým žadatelům řešeno dohodou. Nedohodnou-li se žadatelé, bude o výběru pořadatele pro daný termín rozhodnuto losem. Losovaní provede tříčlenná komise složená z předsedy STK a dvou členů předsednictva ČKS.

- nastane-li kolize žádostí pro uspořádání soutěže hodnocené OBO SH (tj. TŘI a více žadatelů požádá o přidělení závodu ve stejný termín), bude přidělení termínu jednotlivým žadatelům řešeno dohodou. Nedohodnou-li se žadatelé, bude o výběru pořadatele pro daný termín rozhodnuto losem. Losovaní provede tříčlenná komise složená z předsedy STK a dvou členů předsednictva ČKS. Další žádosti na zbývající volné termíny budou řešeny v pořadí data přijetí.Evžen Milčinský
předseda STK
přidáno 2012.04.28 00:00:00

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací