Extranet

Kritéria pro výběr míst konání pohárových soutěží


- vhodné termíny pro pořádáni soutěží ČKS, které budou hodnoceny ISU SH, budou pravidelně oznamovány formou přílohy k směrnici ‘’Organizační řád pohárových soutěží’’.
- směrnice uvede předpokladané termíny závodů hodnocených ISU SH pro 1. polovinu příslušné závodní sezóny (tj. do MČR seniorů) vždy k 30. dubnu příslušného roku.
- směrnice uvede předpokladané termíny závodů hodnocených ISU SH pro 2. polovinu příslušné zavodní sezony (tj. od MČR seniorů do konce března) vždy k 31. srpnu předešlého roku.
- uzávěrka termínů přihlášek pro pořádání soutěží ČKS hodnocených ISU SH (zvláště pro 1. polovinu zavodni sezóny) je vázána na termín rozlosovani Extraligy hokeje pro přislušnou závodní sezónu. Za rozhodný termín pro podání přihlášky bude považován 5. pracovní den po provedení rozlosovaní Extraligy hokeje v příslušném roce. Uzávěrka přihlášek pro druhou polovinu závodní sezóny je k 31.říjnu.
- v jeden víkend je možno organizovat max. jeden závod hodnocený ISU SH, max. 2 závody hodnocené systémem OBO.

Kritéria pro výběr pořadatele závodu hodnoceného ISU SH:
- bude upřednostněn ten žadatel, který vypíše více jednotlivých kategorií pro soutěž hodnocenou ISU SH.
- ten žadatel, který neorganizoval závod hodnocený ISU SH v předchozí zavodní sezóně bude upřednostněn před žadatelem, ktery organizoval závod hodnocený ISU SH v předchozí zavodní sezoně.
- nastane-li kolize žádostí pro uspořádání závodu hodnoceného ISU SH (tj. dva a více žadatelů požádá o přidělení závodu ve stejný termín), bude přidelení termínu jednotlivým žadatelům řešeno dohodou. Nedohodnou-li se žadatelé, bude o výběru pořadatele pro daný termín rozhodnuto losem. Losovaní provede tříčlenná komise složená z předsedy STK a dvou členů předsednictva ČKS.

Evžen Milčinský
předseda STK
přidáno 2007.03.20 00:00:00

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací