Extranet

Kongres ISU 2024 Las Vegas (USA)


Po úvodním pondělním dni, který byl zaměřen především na čtení různých zpráv Prezidenta ISU a jednotlivých komisí, a dále na procedurální otázky, došlo v úterý k první sérii hlasování o návrzích týkajících se Stanov ISU a obecných pravidel (o této části hlasují společně kraso i rychlobruslařské svazy sdružené v ISU). 

Z předložených návrhů prošla většina předkládaná ISU Councilem a technickými komisemi ISU, u návrhů, které předkládaly jednotlivé federace prošla jen malá část, která měla i podporu Councilu ISU. Část návrhů byla federacemi v průběhu hlasování stažena (mnohdy se jednalo o duplicitní návrhy totožných úprav, velká část se týkala rychlobruslení a short tracku).

Z prvního hlasovacího dne jsou podstatné dvě záležitodti. První je zadání úkolu pro Council ISU, aby vytvořil pracovní skupiny pro úpravy Stanov ISU tak, aby odpovídly požadavkům 21. století, byly více flexibilní a hlavně lépe rozdělily jednotlivé články, které se týkají pouze jednotlivých disciplín, a tyto přesunuly do technických pravidel, kam logicky více patří (tím pádem nebude muset krasobruslařská sekce hlasovat pro některá pravidla týkajícíá se rychlobruslařů a opačně).

Druhou podstatnou změnou je schválení úprav věků pro jednotlivé kategorie a disciplíny. Přesné znění úprav najdete v Agendě Kongresu ISU 2024 (odkaz publikujeme níže), jedná se o návrh číslo 45 na stranách 27 - 28 tohoto dokumentu (a tím pádem byl následně stažen návrh 46, který zachovával současné věkové složení kategorií).

Pro zjednodušení výjímáme podstatné:

Juniorské sportovní dvojice - max. věk žen se posouvá na 21 let, mužů na 23 let.  Maximální věkový rozdíl mezi partnery nesmí přesáhnout 7 let.

Juniorské taneční páry - max. věk žen i mužů se posouvá na 21 let.  Maximální věkový rozdíl mezi partnery nesmí přesáhnout 7 let.

Pro sólové kategorie a synchronizované bruslení zůstává horní věková hranice 19 let. Věkové hranice seniorských kategorií se němění.

Velké změny jsou u žákovských kategoií. Basic Novice posun do 14 let, Intermediate Novice posun do 16 let, Advanced Novice opět posun do 16 let s tím, že u TP a SD AN je u chlapců posun až do 18 let (minimální věk 10 let zůstává). U kategorií SB je obecně věková hranice všech Novice kategorií posunuta od 10 do 16 let.

 

Kompletní agendu Kongresu i s jednotlivými návrhy najdete na tomto odkazu. V Communicationu 2637 byly publikovány těsně před zahájením Kongresu i tzv. Urgent matters, z nichž byla většina delegáty postoupena do Agendy Kongresu s výjimkou návrhů Rakouského svazu rychbruslení.

 

Dnes a zítra se bude hlasovat v rychlo a krasobruslařských sekcích. Počáteční hlasování krasobruslařské sekce se bude týkat především různých úprav pravidel pro činovníky a jejich sjednocení napříč disciplínami. Tam je jako obvykle velké množství návrhů.

Podstatnější úpravy technických pravidel, včetně úprav náplní pro jednotlivé disciplíny a kategorie a možnosti opětovného zrušení kvalifikací na MS (které se měly rozběhnout při MS příštím rok v Bostonu) přijdou na řadu zřejmě až ve čtvrtek, případně ve středu odpoledne.

Aktualizace 13.6. - hlasování krasobruslařské sekce probíhalo poměrně rychle a bezproblémově, takže se ve středu dostal na řadu i návrh na zrušení kvalifikací při MS a návrat k současnému systému, který znáte třeba z letošního MS v Kanadě. Návrh rakouské federace, podpořený českou a americkou federací (pořadateli následujících dvou MS v krasobruslení) i přítomným soutěžním koordinátorem ISU, prošel téměř stoprocentním počtem hlasů!

Dále byla odsouhlasena možnost sloučit při mezinárodních soutěžích synchronizovaného bruslení kategorii seniorskou a Elite 12, aby se zbytečně nemusely rušit soutěže. Příslušná technbická komise ale dostala za úkol, aby jasně definovala přidělování bodů do "World Standings" seniorských synchro týmů. Prošly i všechna pravidla týkající se činovníků (rozhodčí a technické sbory) s drobnou výjimkou zachování minimálního věku 24 let pro první zařazení mezi mezinárodní rozhodčí/TK/TS (návrh byl na snížení této hranice na 21 let).

Následovala velice bouřlivá diskuse o změnách technických pravidel pro jednotlivé disciplíny, kde se nehlasuje o jednotlivých návrzích, ale je pouze možné některý návrh vyjmout z příslušného balíku návrhů a tento návrh pak není schválen. O návrzích, které se z balíku "nevyndají" se pak následně vůbec nehlasuje, ale prostě projdou. Irská delegátka po prvních dvou hlasováních, z nichž jedno skončilo těsnou většinou jednoho hlasu pro návrh technických komisí, navrhla přechod k tajnému hlasování, což vzhledem k výpadku elektronického systému nebylo možné zařídit a hlasování o technických pravidlech bylo tedy odložena na čvrtek. Opakování možného sporného hlasování ale bylo přítomným právním zástupcem ISU odmítnuto.

Aktualizace 14.6. - poslední hlasovací den došlo, po mnoha debátách o procesní správnosti hlasovacího systému a pravidel, ke schválení úprav technických pravidel, které byly navrženy jednotlivými technickými komisemi. Zatímco úpravy pro soutěže tanců na ledě a pro synchronizované bruslení budou platit okamžitě, úpravy pro sólové kategorier a kategorii sportovních dvojic vejdou v platnost až při poolympijské sezóně 26/27 (samozřejmě s výjimkou tradičního "točení" povinných prvků v krátkých programech). K tomuto kompromisu nakonec došlo díky iniciativě a zapojení celého Councilu ISU, který krasobruslařskou sekci vyvedl z hrozící patové situace svým návrhem na posun platnosti některých rozhodnutí a návrhů technické komise pro sóla a SD.

Jelikož u některých návrhů došlo ještě k úpravám textací, počkejte prosím na konečné verze, až budou publikovány v příslušných Communicationech a Technických pravidlech ISU, protože i delegáti mnohdy dostali pouze přes noc vytištěnou novou verzi, nebo jim byla opět jiná verze promítnuta na velké obrazovky za předsednictvem, takže bylo poměrně složité zjistit, o čem se vlastně hlasuje. 

Kongres bude zakončen v pátek 14. 6. 2024 již bez úprav praviel, půjde pouze o schvalování zpráv a agendy kongresu.

 

Z Las Vegas zdraví delegáti ČKS Stanislav Židek a Karel Oubrecht.


přidáno 2024.06.12 14:39:20

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací