Extranet

Hodnocení VT PPRTM, PRTM od 12.6.-14.6. 2020 v Příbrami


Cíl:                              konzultačně-kontrolní a poradní

Vedoucí akce :            M. Škorničková

Konzultující trenéři:    B. Heroldová, K. Kamberská, J. Milčinský, M. Škorničková

Externisté:                  J. Helešic a kol., S. Mičánková, P. Suchánek

Účast závodníků – viz prezenční listina, vybrané závodnice z HC Berani Zlín svoji účast ve výběru odřekly. Nedostatkem je, že zrušení bylo u jedné závodnice na poslední chvíli.

Účast trenérů – viz prezenční listina

 

Závodníci i závodnice absolvovali testy VTP s panem Helešicem, který následně provedl vyhodnocení výsledků a vysvětlení trenérům a doporučení pro další rozvoj závodníků.

 

Na ledě tréninky probíhaly standartně – ráno skluzové hodiny s B. Heroldovou a odpolední tréninky byly zaměřené na skokové elementy (M. Škorničková, E. Milčinský) a točily se piruety pod vedením K. Kamberské. Morálka závodníků byla velice dobrá a technické provedení na úrovni odpovídající stupni zařazení.

 

Baletní hodiny vedla Sylva Mičánková, která závodníky zhodnotila. Ti, kteří jsou zařazeni v systému se zlepšili, s nováčky je potřeba pracovat více, aby zvládli základní baletní dovednosti. S. Mičánková nabídla, že připraví pro potřeby ČKS metodické video se základní baletní metodickou řadou.

 

Starší závodníci, většina rodičů a trenérů absolvovali přednášku o zdravé výživě sportujících dětí. Stravování na VT bylo podřízeno těmto zásadám.  

 

Závěr:

Pracovní morálka závodníků byla na velice dobré úrovni. Je potěšitelné, že většina trenérů pracuje technikou „Rafael“.

Z diskuze trenérů a S.Mičánkové vyplynulo, že bychom se měli vrátit k testování dětí na suchu a výhledově vypsat „konkurz“ do PPRTM na ledě.

Nedostatkem je malé množství otestovaných dětí z klubů. Důvodem může být i to, že kluby nechtějí mít zařazeny závodníky do systému výchovy talentů ČKS.

Nedostatkem byla nedostatečná informovanost rodičů a trenérů nově zařazených dětí do systémů placení VT. Beru to jako můj nedostatek a úkol pro další období.

 

Velkým nedostatkem, a to nejen tohoto VT, jsou vzájemné pomluvy trenérů, nedobrá atmosféra mezi trenéry. Bylo to tak vždy a otázkou zůstává, jestli to tak bude i nadále. Vím, že ne každý může kamarádit a spolupracovat s každým. Důležitý je profesionální nadhled.  Na tomto VT nám závodníci udělili velkou lekci, byli lepší než my - dospělí.

 

 

V Karlových Varech 17.6. 2020                                               Mgr. Monika Škorničková

                                                                                                      Předsedkyně TMK ČKS             

 


přidáno 2020.07.20 12:17:42

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací