Extranet

Informace z jednání KR dne 14. 3. 2020


Zápis z jednání komise rozhodčích ČKS 14.3.2020:

 

  1. S ohledem na současnou situaci, jednání komise rozhodčích neproběhlo prezenční formou, nýbrž per rollam ve dnech 14. – 19.3 2020

 

  1. Komise připravila podklady pro společné jednání komisí STK, TMK a RK. Podklady zpracovala R. Schejbalová na základě podnětů VR a členů panelu, kteří byli R. Schejbalovou vyzváni k sepsání podnětů a připomínek. Komise děkuje všem, kteří reagovali v tak hojné míře.

 

  1. Hana Kuglerová připravila na základě dohody s členy ostatních komisí za SB Koncepci SB

 

  1. Za účelem zlepšení situace pro předávání informací navrhujeme přijmout opatření:
  • stanovit jmenovitě zástupce SB v odborné komisi, popsat jeho odpovědnost
  • sestavit adresář pro rozesílání zpráv od ČKS a komisí pro sekci SB
  • nastavit kontrolní mechanismus pro rozesílání informací (předsedové všech 3 komisí v kopii informačních mailů)

 

  1. Lucie Jaroňová a Tomáš Janečko – budou na základě vyhodnocení sezóny s účinností od 1.7. 2020 zařazeni mezi rozhodčí 1. třídy. Komise žádá sekretariát o zařazení těchto rozhodčích do seznamu rozhodčích 1. třídy a zároveň o sdělení této informace oběma rozhodčím.

 

 

V Praze dne 19. 3. 2020

 

Zapsala: R. Schejbalová


přidáno 2020.03.23 15:03:33

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací