Extranet

Informace z jednání TMK 28. 2. 2019, ZS Hasa Praha


Informace z jednání Trenérsko-metodické komise Českého krasobruslařského svazu

Datum:           28.2.2019, ZS Hasa

Přítomni:        M. Škorničková, K.Kamberská, V. Kopřivová, J. Koudelka, E. Horklová, J. Charyparová

Omluveni:     B. Silná

 

Program:

 1. Změna koncepce nominací na MSJ , MS, ME

  Po zkušenostech ze sezony 2018/2019 TMK připravuje novou koncepci nominací na MSJ, Koncepce bude zveřejněna do 1.7.2019.

  Pro seniorskou kategorii se budou posuzovat pouze výsledky MČR seniorů. Výjimka o možné neúčasti na MČR  seniorů může být na základě žádosti udělena jen Michalu Březinovi, pokud jeho závodní výkony budou na stabilní a odpovídající úrovni pro reprezentaci ČR.

  TMK žádá o posunutí termínu závodu MČR Juniorů o týden později než bylo MČRJ 2019.

 2. Testy výkonnosti

  Práce na změně testů výkonnosti sólových kategorií aktuálně probíhají, TP zpracuje a doplní B.Silná do konce 04/19, TMK navrhuje vynechání povinných tanců pro sólisty, SD zůstanou beze změn dle dosavadních pravidel a náplní. 

 3. ADULT a jejich mezinárodní závod v ČR – TMK doporučuje podpořit mezinárodní závod ADULT v ČR.

  TMK doporučuje domácí soutěže ADULT rozdělit na soutěže ADULT A – pouze pro bývalé krasobruslaře a ADULT B – pouze pro závodníky, kteří nikdy závodně nekrasobruslili.

 4. Kalendář soustředění PPRTM, PRTM, SCM, VSC – odsouhlasen s připomínkami. Vedoucí VSC Vlasta Kopřivová navrhuje postup, že v případě že Eliška Březinová nebude zařazena do VSC, může během sezony využít tréninků VSC.
 5. Prověrky reprezentace – juniorská a seniorská kategorie bude mít společný termín prověrek a to 23. – 24.8.2019 v Příbrami.  V případě nemoci bude a) stanoven náhradní termín b) zašlou videonahrávku VJ bez sestříhání záznamu.
 6. Schůzka STK, TMK a komise rozhodčích – téma – připomínky k závodům, nové pojetí, počet závodů, počet kategorií, TMK žádá, aby STK důsledně kontrolovalo počet a časový rozpis závodů. TMK navrhuje zrušení kategorií C.
 7. Finance na 1. pololetí pro členy SCM – TMK navrhlo tyto peníze jako odměny za výkony za první polovinu sezóny 2018/19.  
 8. TMK podává návrh pro P-ČKS na řešení situace ohledně reprezentantů, kteří nepožádali P-ČKS o povolení pro natáčení reklamy.
 9. Společné tréninky PRTM, SCM – TMK doporučuje od května 2019 koncept tréninků SCM a PRTM v DP Praha. K. Kamberská připravila návrh koncepce tréninkového dnu a rozpočet. DP Ostrava a DP Brno zatím žádnou žádost o další pokračování společného tréninku nepodalo.
 10. IDP – TMK doporučuje účast všech navržených účastníků.
 11. Různé - TMK žádá sekretariát ČKS o rozeslání instruktážního videa do jednotlivých oddílů.

  -TMK žádá sekretariát o rozeslání pozvánek na všechny VT (PRTM, PPRTM, SCM)    jednotlivým závodníkům a trenérům a zároveň žádá, aby tyto pozvánky byly rozeslány co nejdříve po MČR žactva

  - Zástupkyně TP – B. Silná a Synchra p. Charyparová navrhují pozvání zahraničního trenéra jako vedoucího vzdělávacího semináře. Důvod k tomu je, že účast mezinárodního trenéra je méně finančně náročná než účast celého realizačního týmu v zahraničí.

  - TMK  žádá STK o průběžné počítání a sdělování žebříčku Synchro.

                                            Zapsal: J. Koudelka

 

 

 


přidáno 2019.03.20 15:28:48

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací