Extranet

Informace z jednání TMK 15. 9. 2018, ZS Příbram


 1. Konečná verze a koncepce testů VTP

a) věk účastníků testování bude omezen kategorií nejmladších žaček

b) testování proběhne při všech třech termínech testů výkonnosti v sezóně 2018/2019

c) výsledky testů budou předány J. Koudelkovi (jankoudelka@ymail.com), který je následně bez odkladu zpracuje a vyhodnotí dle výsledků v tabulkové verzi

d) pilotní rok bude na náklady ČKS bez navýšení poplatků, po celkovém vyhodnocení pilotního roku TMK určí navýšení poplatku pro účastníky testů výkonnosti natolik, aby se pokryly veškeré náklady na realizaci včetně odměn členům kontrolní komise

e) 10 nejúspěšnějších absolventů testů bude přizváno na soustředění PRTM

 

 1. Systém a koncepce SCM (od 1. 10. 2018):

Vedoucí SCM ČKS    -       Mgr. Monika Škorničková

3 detašovaná pracoviště SCM ČKS

Praha    –     vedoucí – Mgr. Kateřina Kamberská

                        Ostrava  -     vedoucí -  Ing. Stanislav Židek

                        Brno       -     vedoucí -  PaedDr. Petr Starec

 

Povinnosti vedoucích detašovaných pracovišť SCM

 • Podávat informace členům SCM a jejich trenérům
 • Vyžadovat materiály na základě pokynů P-ČKS a/nebo TMK
 • Shromažďovat finanční podklady a doklady a schvalovat jejich proplácení 
 • Vyhodnocovat tréninkové plány závodníků a finančně je odměňovat
 • Výsledky svého rozhodnutí a nezbytné informace písemně zasílat vedoucí SCM ČKS

 

Povinnosti osobního trenéra člena SCM

 • Systematicky a zodpovědně vést tréninkový proces závodníka
 • Vypracovat minimálně roční tréninkový plán s hlavním cílem sezóny
 • Zúčastňovat se závodů s daným závodníkem
 • Vytvořit tým spolupracovníků pro zajištění růstu závodníka – seznam zaslat vedoucí / vedoucímu detašovaného pracoviště
 • Řešit vzniklé problémy podle svého uvážení, aby byla zajištěna optimální úroveň výkonnosti

 

Práva osobního trenéra člena SCM

 • Využívat se svým závodníkem ledové plochy určené pro členy SCM
 • Požádat o informace vedoucí / vedoucího detašovaného pracoviště, vedoucí SCM, P-ČKS
 • Dostávat finanční odměnu za vykonanou práci na základě odpovídajícího vzdělání a na základě výkazu odpracovaných hodin

 

Systém plánování tréninkového procesu člena SCM ČKS

 • Celoroční plán s hlavními cíli sezóny – vyhodnocení na konci sezóny – možná finanční odměna
 • Zhodnocení průběhu sezóny od osobních trenérů k 31. 12. daného roku
 • Po skončení sezóny společné zhodnocení členů SCM, jejich trenérů, vedoucí SCM ČKS a vedoucího detašovaného pracoviště – závěr a směr vývoje pro další sezónu

 

TMK byl materiál schválen bez připomínek.

 

 1. Systém a koncepce PRTM v souvislosti s výběrem nových dětí – 10 nejlepších účastníků z testů fyzické zdatnosti bude přizváno na VT PRTM. TMK navrhuje následující program, který bude následně zaslán k rukám vedoucímu PRTM, p. Milčinskému, ke schválení a následné realizaci:

Program VT PRTM + PPRTM (přípravka):

Celkem 3 skupiny dětí

Pá:      skluz (B. Silná)

            balet (p. Mičánková, účast bude projednána)

So:      skluz (B. Silná)

            balet (p. Mičánková)

            rozjížďka a následné předvedeně programy účastníků PRTM

            balet (p. Mičánková)

            skluz (B. Silná)

Ne:     skluz (B. Silná)

            balet (protahování) (p. Mičánková)

 

TMK netrvá na uvedeném harmonogramu jednotlivých tréninků, vše upraví p. Milčinský dle časové dispozice, žádáme však o dodržení ústní domluvy rozsahu ze schůzky konané v Rosicích v plné výši.

           

 1. Smlouvy s členy PRTM  – TMK požaduje přípravu smluvní dokumentace pro závodníky zařazené v PRTM s roční platností (např. 30. 6. – 1.7.) a zároveň navrhuje do smlouvy mezi ujednání uvést způsob plnění ze strany ČKS (camp, soutěž, apod.)

 

 1. TMK navrhuje termín školení trenérů II. třídy, licence B v termínech:

a) 30.3. – 31.3.2019

b)   6.4. – 7.4.2019

c) 13.4. – 14.4.2019

d) termín IDP Ostrava 7.-11.5. 2019

 

 1. TP sourozenci Taschlerovi - zástupce oddílu, trenér i rodiče budou přizvání během JGP 2019 pořádaném v Ostravě k osobní konzultaci, která se bude týkat podání informací k aktuálnímu stavu TP a jeho budoucímu vývoji.

  

 1. Synchronizované bruslení - oddíl v Jihlavě projevil zájem o pořádání MČR v synchronizovaném bruslení, přihláška však ještě nedorazila. TMK stanovila termín pro podání přihlášky do 30. 09. 2018. Pokud nebude po tomto termínu přihláška k dispozici, MČR uspořádá BK Příbram v rámci svého závodu.

 

 1. TMK prosí sekretariát ČKS o rozeslání mailu na kluby s prezentacemi ze semináře 08. 09. 2018.

 

 1. TMK navrhuje pro sezónu 2018 – 2019 na základě hlasování v rámci TMK vyhlásit soutěž o „největší talent sezóny“ po jehož výsledku a následném zaslání ČKS, bude vítězi předána finanční odměna ve výši 10,000 Kč určených výhradně na výdaje spojené s krasobruslením. Sponzorem akce je p. Jan Koudelka. Kritéria výběru budou definována na příští schůzi TMK.

 

Zapsal: J. Koudelka

   


přidáno 2018.09.21 17:40:26

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací