Extranet

Návrat ke sportu od 31.5.2021


O víkendu  5.6. vydala NSA souhrnnou zprávu o možnostech organizovaného sportování a testování.

 

POZOR, AKTUALIZACE 28.5.2021

 

Vážení sportovní přátelé,

Dne 28. 5. dochází k aktualizaci nařízení v oblasti sportu, původně přijatého 24.5., od pondělí 31. 5. 2021 by mělo platit toto:

Stanovují se podmínky pro provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, tréninková zařízení, posilovny) tak, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, určené pro sportovní aktivitu, která je přístupná veřejnosti, s tím, že všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, že splňují tyto podmínky (s výjimkou dětí mladších 6 let věku):

a) absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 

b) absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC test (antigen) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 

c) byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu  uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

 

nebo

d) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula jim doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

Dále platí podmínky:

 

i) v případě skupinových lekcí mezi sebou osoby dodržují rozestupy alespoň 2 metry,

 

ii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu.

 

 

Subjekt organizující sportovní přípravu vede v případě sportovní soutěže evidenci osob účastnících se sportovní soutěže pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní soutěže.

 

Na sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy se nevztahuje povinnost nošení roušek.

 

Vše mělo být podmíněno dalším pozitivním vývojem počtu pozitivně testovaných na SARS-Cov2 na 100 000 obyvatel ČR (tzv. incidence), nebo jednotlivých krajů, ale přesto, že incidence klesá, další uvolňování sportu se nekoná, naopak, vstupní podmínky pro Váš zdravý pohyb jsou mnohem horší, než pro spoustu nezdravých činností.

Vypadá to, že sport venku již není omezován.

 

Prosíme Vás, abyste průběžně přijatá opatření kontrolovali, ideálně na webu Ministerstva zdravotnictví, protože se mění tak, často, že se v nich už asi ani jejich tvůrci nevyznají. Informace na webu ČKS berte prosím pouze jako orientační.

 

Předsednictvo Českého krasobruslařského svazu tímto děkuje všem klubům, že budou i nadále dodržovat podmínky ministerských nařízení a vyhlášek tak, abychom se všichni mohli ke sportu vrátit co možná nejdříve.

 

 

Stanislav Židek,                                                        Karel Oubrecht,

Předseda svazu                                                        GS svazu


přidáno 2021.05.26 10:53:28

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací