Extranet

Návrat ke sportu od 24.5.2021


Vážení sportovní přátelé,

Dne 18. 5. došlo k další aktualizaci nařízení v oblasti sportu, od pondělí 24. 5. 2021 by mělo platit toto:

Je možná sportovní příprava amatérských sportovců organizovaná sportovními svazy, kterou lze organizovat ve vnitřních prostorech za podmínek:

Provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, tréninková zařízení, posilovny) tak, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, která je přístupná veřejnosti, více než 12 osob ve skupině a více než 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště, která je přístupná veřejnosti, s tím, že všechny přítomné osoby prokáží, že splňují tyto podmínky (s výjimkou dětí mladších 6 let věku):

a) absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) jim byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula jim doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní (je možné, že v nejbližší době dojde k prodloužení na 180 dnů),

přičemž musí být ve všech případech bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

 

Přítomnost veřejnosti v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., se zakazuje. Tyto podmínky neplatí pro:

i) sportovní činnost ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde to mimořádná opatření umožňují,

ii) sportovní přípravu, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány,

 

Subjekt organizující sportovní přípravu vede v případě sportovní soutěže evidenci osob účastnících se sportovní soutěže pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní soutěže.

 

Na sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy se nevztahuje povinnost nošení roušek.

 

od 31. 5. 2021

- by mělo dojít ke zvýšení limitu sportujících osob na ZS na 100 (venku až na 200) a zároveň by se měly pro sportující zpřístupnit i šatny a sprchy, od tohoto data se mohou konat i amatérské soutěže

 

Vše je samozřejmě podmíněno dalším pozitivním vývojem počtu pozitivně testovaných na SARS-Cov2 na 100 000 obyvatel ČR, nebo jednotlivých krajů.

 

Prosíme Vás, abyste průběžně přijatá opatření kontrolovali, ideálně na webu Ministerstva zdravotnictví, protože se mění tak, často, že se v nich už asi ani nevyznají jejich tvůrci. Informace na webu ČKS berte prosím pouze jako orientační.

 

Předsednictvo Českého krasobruslařského svazu tímto děkuje všem klubům, že budou i nadále dodržovat podmínky ministerských nařízení a vyhlášek tak, abychom se všichni mohli ke sportu vrátit co možná nejdříve.

 

 

Stanislav Židek,                                                        Karel Oubrecht,

Předseda svazu                                                        GS svazu


přidáno 2021.05.20 15:01:45

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací