Extranet

Rezignace


Vážení sportovní přátelé, dovoluji si Vás touto cestou informovat o rezignaci na post místopředsedy ČKS. Moje rozhodnutí není momentální. K tomuto kroku jsem se rozhodl po více jak roční rekapitulaci, zvažování a objektivním hodnocení současné situace. S politováním musím konstatovat, že za současného stavu vedení, rozložení zájmů a zaměření, nejsem schopen a nemohu plnit svá předsevzetí, se kterými jsem předstoupil před zástupce ZOJ na volební valné hromadě. Krasobruslení se věnuji již dlouhých 37 let. Vedle dlouholeté aktivní sportovní činnosti, se již dlouhou dobu věnuji trenérské a funkcionářské práci v našem sportu. Současný stav vedení směru našeho sportu však nezabezpečuje ideu perspektivy a pozitivního posunu oživení krasobruslařské aktivity v nejširším slova smyslu. Věřím, že je perspektiva smysluplně oživit projekt rozvoje talentované mládeže, který po zrušení TSM a „středisek“ jediný ve svém základě podporoval talenty i z menších oddílů. Chce to jen trpělivou práci a odborně řízenou spolupráci všech zainteresovaných složek. Věřím, že i momentální pokles výkonnostní úrovně našich krasobruslařů je proces zvratný, bude-li systémově a odborně řízen. V kolektivní a systémové práci by bylo možné s mladým, talentovaným kádrem závodníků a nadšených rodičů a trenérů dosáhnout dílčích sportovních úspěchů a v nejkratší možné budoucnosti navázat na úspěchy na mezinárodní scéně Kovaříkové, Novotného, Barny, Mrázové, Šimečka a Kulované. České krasobruslení se vždy svým způsobem dokázalo prosadit na mezinárodní scéně vedle velmocí USA, Ruska, Kanady, Francie. Najde-li opět směr a systematickou odbornou práci kolektivu máme šanci a já pevně věřím, že naše krasobruslení se opět prosadí. Jsem i nadále připraven aktivně se podílet na rozvoji našeho krasobruslení. Optimisticky-pesimistický M. Harant
přidáno 2001.10.25 00:00:00

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací